Adnabod

Defnyddiwch y tudalennau canlynol i’ch helpu i adnabod unrhyw wenyn fyddwch chi’n eu gweld.
Mae help ychwanegol ar gael drwy ap iPhone 'Bumblebees of Britain and Ireland' yr ydym wedi helpu i’w gynhyrchu. Dilynwch y ddolen am fwy o wybodaeth ac i brynu’r ap.
Os byddwch wedi tynnu llun unrhyw gacwn ac os oes arnoch angen help gyda’u hadnabod, cofiwch eu cyflwyno i’r Arolwg Gwylio Cacwn sydd gennym a byddwn yn dod yn ôl atoch chi i gadarnhau’r rhywogaeth.

Pa wenyn welais i?
Mae llawer o wahanol fathau o wenyn yn y DU - tua 250 o rywogaethau! Mae 24 o rywogaethau o gacwn, rhyw 225 o rywogaethau o wenyn unig a dim ond un rhywogaeth o wenyn mêl. Mae cacwn yn edrych yn eithaf gwahanol i wenyn mêl a gwenyn unig. Y gwahaniaeth mwyaf dibynadwy yw bod cacwn yn fwy fel rheol, ac wedi’u gorchuddio â blew trwchus bob amser. Gallwch wirio ai cacynen sydd gennych chi drwy gymharu’r lluniau uchod, ond cofiwch nad oes gan bob rhywogaeth o wenyn yr un lliwiau neu farciau.

Cacynen oedd hi’n bendant - ond pa rywogaeth?        
Gallwch ddefnyddio’r canllawiau ar-lein ar y tudalennau canlynol i’ch helpu i adnabod y cacwn rydych chi wedi’u gweld. Hefyd gallwch argraffu ein canllaw cyflym ar rywogaethau cyffredin o gacwn drwy glicio yma neu gallwch brynu ein canllaw adnabod llawn ar gyfer pob un o’r 24 o rywogaethau drwy glicio yma.
Fel y rhan fwyaf o bryfed, gellir rhannu corff cacynen yn dri segment: y pen, y thoracs a’r abdomen. Gwelir eu lleoliadau ar y diagram isod ond nid yw’n hanfodol gwybod am y rhain i gyd cyn dechrau adnabod cacwn.


Cliciwch yma i ddechrau adnabod eich cacwn.

“Bumblebees are one of the most endearing insect visitors to any garden. Their furry, colourful bodies and clumsy flight always raise a smile, but they also do an essential job. Without their pollination services many flowers would produce no seeds, and fruit and vegetable yields would suffer.”

Toby Buckland
TV gardener

Toby Buckland
View our Flickr
BeeWatch survey